Visste du at...
- ca. 97% av vannet på Jorda er salthav som dekker 3/4 av Jordas overflate?
- KUN de resterende 3% er ferskvann, hvorav mest er fanget under isdekkene?
- Det er kun 0,03% av Jordas vannressurser, det vil si vannet fra elver, innsjøer og grunnvannet, som er igjen til menneskelige behov!

MILJØVERN er ikke bare søppelsortering og gaterenhold. Det er også kjemikalier som du bruker hver dag. Vet du hva som skjer når de blir tilført jorden? Det ville du kanskje ikke vite. Bruk derfor F1 Clean produkter, og du vil ikke trenge kunnskap om kjemiske farer fordi de er helt miljøvennlige og raskt biologisk nedbrytbare. Dette bekreftes av et biologisk laboratoriesertifikat fra Det tyske institutt for miljøvern og farmasøytiske analyser – DSG Biotec GmbH.

   

 

Vi bryr oss om miljøet der vi jobber og lever. Vi forbedrer kontinuerlig våre produksjonsteknikker. Innovativ produktkvalitet og gode relasjoner med omgivelsen, som er en svært viktig kilde til produktenes rykte, inspirerer oss til utvikling og motiverer til handling.

Skift derfor gjerne bilvaskteknikken fra standardteknikken der man bruker unødvendig mye ferskvann til en MILJØVENNLIG teknikk – helt i tråd med den globale trenden, som i mange år har vært anerkjent i USA og Vest-Europa!

Ja, det kan være vanskelig å tro og å overbevise seg selv, men det finnes mange eksempel på at det som var en gåte i går, eller til og med forekom å være selvfølgelig, behøver ikke være det i dag fordi vi har forskere som tar seg bryet med å forklare det som tidligere var uforklarlig. Gjennom årene og århundrene har det blitt gjort mange vitenskapelige oppdagelser, som gjør at mennesket har blitt og fortsetter å bli mer og mer opplyst og formulerer sitt syn på verden med alt større djervhet, det vil si at alt går fremover.

- Er det noen som kunne ha ant at vi i dag skulle bruke miljøvennlige, alternative energikilder, for eksempel elektrisitet, LPG eller biodrivstoffer, til å drive våre biler?
- Er det noen som ante at man skulle kunne åpne bilen uten bilnøkkel, og nå kan han eller hun ikke forstå hvordan man kunne klare seg uten fjernkontrollen for å åpne døren?
- Kan Bluetooth, det vil si en teknologi for trådløs kommunikasjon med kort rekkevidde mellom elektroniske enheter, også være et slikt eksempel?

Som vi ser, skjer alt i sin tid...

F1 CLEAN produkter for MILJØVENNLIG VANNLØS VASK

Vi garanterer at du, etter du har prøvd denne metoden, vil overveie om du igjen vil bruke den tradisjonelle vannvasken som daglig forbruker hektoliter med vann og leder spillvannet til avløp...

Vår teknologi har mange fordeler:

- den verner miljøet;
- den reduserer vannforbruk og i motsetning til tradisjonell bilvask hverken forurenser miljøet, eller slipper ut hektoliter med vann med vaskemidler til avløp;
- den inneholder ikke farlige eller etsende stoffer;
- den er en avansert miljøvennlig metode for bilvask som fjerner smuss fra karosseriet og beskytter det mot forurensninger, påvirkninger fra omgivelsen og UV-stråling lenger enn den tradisjonelle bilvasken. Bilen blir alltid vokset.
- den etterlater ingen fuktighet mellom pakninger, slik at de ikke skades av frost;
- vårt system for miljøvennlig, ren og svært effektiv bilvask er basert på F1 Clean midler som fått bekreftet sin kvalitet av en rekke sertifikat;
- den krever ingen infrastruktur, derfor kan den brukes i underjordiske parkeringsanlegg under kontor- og boligbygg – også der det ikke er mulig med en klassisk bilvask;
- den tester ut nye teknologier og produkter, noe som gjør at vi er sikre på at vi bruker de beste løsningene;
- den benytter seg av nanoteknologi, slik at alle delene i bilen er optimalt beskyttet.