Det er bare fordeler:

• Miljøvennlig og vannløs bilvask direkte hos kunden.
• Aldri mer tap av tid med å bringe og hente bilen.
• Du kan etablere din neste bilvask hvor du enn vil (f.eks. på en parkeringsplass ved et stort kjøpesenter eller hotell) fordi det innebærer ikke noe avløpsvann.
• På den måten øker firmaets anseelse, noe som lar deg skille deg ut fra konkurrentene og vekke ytterligere tillit til tjenestenes kvalitet, som alle vil huske!!!

Vi inviterer interesserte personer og bedrifter til å etablere en MOBIL bilvask som utføres ute hos kunden. Kostnaden med å etablere en slik virksomhet er definitivt liten, det rekker at man har en passende bil, f.eks. av type varebil, men det er ikke noe krav. Resten utgjøres kun av kostnaden med å kjøpe F1 Clean produkter og da kan man allerede begynne å jobbe

Eksempel på bruksområder for mobil bilvask:

• Kjøpesenterparkering
• Hotellparkering
• Private parkeringsplasser og garasjer
• Vask av båter og lystbåter
• Vask av bobiler
• Parkeringsplass for firmabiler og mange andre steder...

Alle interesserte er velkomne til å samarbeide. Utnytt den unike muligheten til å komme i gang med egen virksomhet. Med oss er du ikke alene. Dra nytte av erfaringer til våre partnere fra hele verden!

Mobile miljøvennlige bilvaskeanlegg er allerede fremgangsrike på forskjellige kontinenter:

• Amerika (USA, Mexico)

• Sydvest-Asia (De Forente Arabiske Emirater)

• Europa (England, Irland, Norge, Sverige, Italia, Spania, Portugal, Tyskland, Frankrike, Hellas, Polen, Litauen)

• Oseania (Australia og New Zealand)

• Nye land følger snart...

Vi tilbyr:

- støtte med å starte og drive virksomhet i samarbeid med F1 Clean Norge AS;

- opplæring i innvendig og utvendig bilvask med F1 Clean teknologi av en erfaren ekspert;

- framvisning av utviklingsmuligheter (mini-forretningsplan, markedsføring, verving av kunder, lansering);

- bilpleieprodukter av høyeste kvalitet til gunstige priser;

- hjelp til å løse alle problemer knyttet til virksomheten i samarbeid med en av de største konsulentfirmaene i Norge.

- eller -

Vurder å utvide ditt tilbud med en ekstra tjeneste med miljøvennlig og vannløs vask av biler, motorsykler, scootere eller båter og lystbåter!!!

Ditt tilbud vil skille seg ut, bli bredere og mer unik enn konkurrentenes tilbud!!!

Firmaets anseelse vil øke og vekke ytterligere tillit til tjenestenes kvalitet!!!

Vi tilbyr også vaskemidler til markiser (vask og impregnering), fjerning av graffiti fra bygningsfasader samt alle rengjøringsmidler som brukes i forbindelse med rengjøring av interiør i bygninger og kontorer.

Vi inviterer interesserte personer og bedrifter til å etablere en MOBIL bilvask som utføres ute hos kunden. Kostnaden med å etablere en slik virksomhet er definitivt liten, det rekker at man har en passende bil, f.eks. av type varebil, men det er ikke noe krav. Resten utgjøres kun av kostnaden med å kjøpe F1 Clean produkter og da kan man allerede begynne å jobbe

Eksempel på bruksområder for mobil bilvask:

• Kjøpesenterparkering
• Hotellparkering
• Private parkeringsplasser og garasjer
• Vask av båter og lystbåter
• Vask av bobiler
• Parkeringsplass for firmabiler og mange andre steder...

Alle interesserte er velkomne til å samarbeide. Utnytt den unike muligheten til å komme i gang med egen virksomhet. Med oss er du ikke alene. Dra nytte av erfaringer til våre partnere fra hele verden!

Mobile miljøvennlige bilvaskeanlegg er allerede fremgangsrike på forskjellige kontinenter:

• Amerika (USA, Mexico)

• Sydvest-Asia (De Forente Arabiske Emirater)

• Europa (England, Irland, Norge, Sverige, Italia, Spania, Portugal, Tyskland, Frankrike, Hellas, Polen, Litauen)

• Oseania (Australia og New Zealand)

• Nye land følger snart...

Vi tilbyr:

- støtte med å starte og drive virksomhet i samarbeid med F1 Clean Norge AS;

- opplæring i innvendig og utvendig bilvask med F1 Clean teknologi av en erfaren ekspert;

- framvisning av utviklingsmuligheter (mini-forretningsplan, markedsføring, verving av kunder, lansering);

- bilpleieprodukter av høyeste kvalitet til gunstige priser;

- hjelp til å løse alle problemer knyttet til virksomheten i samarbeid med en av de største konsulentfirmaene i Norge.

- eller -

 

Vurder en ekstra tjeneste med miljøvennlig og vannløs vask av din kundes bil!!!

Det trenges ingen ekstra vaskestand!!! Du kan utføre tjenesten fra en lift!!!

På den måten øker firmaets anseelse, noe som lar deg skille deg ut fra konkurrentene og vekke ytterligere tillit til tjenestenes kvalitet!!!

Vi inviterer interesserte personer og bedrifter til å etablere en MOBIL bilvask som utføres ute hos kunden. Kostnaden med å etablere en slik virksomhet er definitivt liten, det rekker at man har en passende bil, f.eks. av type varebil, men det er ikke noe krav. Resten utgjøres kun av kostnaden med å kjøpe F1 Clean produkter og da kan man allerede begynne å jobbe

Eksempel på bruksområder for mobil bilvask:

• Kjøpesenterparkering
• Hotellparkering
• Private parkeringsplasser og garasjer
• Vask av båter og lystbåter
• Vask av bobiler
• Parkeringsplass for firmabiler og mange andre steder...

Alle interesserte er velkomne til å samarbeide. Utnytt den unike muligheten til å komme i gang med egen virksomhet. Med oss er du ikke alene. Dra nytte av erfaringer til våre partnere fra hele verden!

Mobile miljøvennlige bilvaskeanlegg er allerede fremgangsrike på forskjellige kontinenter:

• Amerika (USA, Mexico)

• Sydvest-Asia (De Forente Arabiske Emirater)

• Europa (England, Irland, Norge, Sverige, Italia, Spania, Portugal, Tyskland, Frankrike, Hellas, Polen, Litauen)

• Oseania (Australia og New Zealand)

• Nye land følger snart...

Vi tilbyr:

- støtte med å starte og drive virksomhet i samarbeid med F1 Clean Norge AS;

- opplæring i innvendig og utvendig bilvask med F1 Clean teknologi av en erfaren ekspert;

- framvisning av utviklingsmuligheter (mini-forretningsplan, markedsføring, verving av kunder, lansering);

- bilpleieprodukter av høyeste kvalitet til gunstige priser;

- hjelp til å løse alle problemer knyttet til virksomheten i samarbeid med en av de største konsulentfirmaene i Norge.